VISI KELAS RANCANGAN KHAS

Melahirkan pemimpin bertaraf dunia yang berilmu dan beriman.

 

 

MISI KELAS RANCANGAN KHAS

  • nMerealisasikan budaya cemerlang dalam akademik, kokurikulum, keunggulan sahsiah serta ketrampilan kepimpinan secara berfokus dan berterusan selari dengan Falsafah Pendidikan Negara

  • nMewujudkan budaya asrama yang bersih, indah, ceria, kondusif serta selamat melalui semangat kekitaan yang positif

 
 
   

laman utama rps   |   laman utama krk  webmaster